BOH is putting the Ummph! into Ramadhan and Aidilfitri with the BOH Ummph! Contest.

Stand a chance to win prizes worth RM90,000*, with a grand prize of RM50,000 in duit raya!

Share this contest with your friends and family, and submit as many applications as possible to increase your chances of winning*.

 1. BOH Peraduan Ummph! Raya (“Peraduan”) akan berlangsung dari 1 Mac 2023 hingga 30 April 2023 (“Tempoh Peraduan”). BOH Plantations Sdn. Bhd. (“Penganjur”) berhak untuk memendekkan atau memanjangkan Tempoh Peraduan tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik. Peraduan berlangsung selama lapan (8) Minggu Peraduan seperti berikut:
  1. Minggu Peraduan 1: 01 Mac 2023 – 09 Mac 2023;
  2. Minggu Peraduan 2: 10 Mac 2023 – 16 Mac 2023;
  3. Minggu Peraduan 3: 17 Mac 2023 – 23 Mac 2023;
  4. Minggu Peraduan 4: 24 Mac 2023 – 30 Mac 2023;
  5. Minggu Peraduan 5: 31 Mac 2023 – 06 April 2023;
  6. Minggu Peraduan 6: 07 April 2023 – 13 April 2023;
  7. Minggu Peraduan 7: 14 April 2023 – 20 April 2023;
  8. Minggu Peraduan 8: 21 April 2023 – 30 April 2023.
 2. Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat dan pemastautin tetap Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas (pada 1 Mac 2023) kecuali kakitangan Penganjur dan ahli-ahli keluarga terdekat mereka, termasuk syarikat-syarikat gabungan dan/atau berkaitan, pengedar-pengedar, agensi-agensi pengiklanan dan promosi pihak Penganjur.
 3. Untuk menyertai Peraduan:
  1. Para peserta mestilah membeli produk BOH yang turut serta bernilai RM20.00 dan ke atas dalam satu resit dari mana-mana kedai atau pasar raya (fizikal atau ‘online’) yang turut serta dalam Tempoh Peraduan. Satu (1) resit melayakkan peserta untuk menghantar satu (1) penyertaan.
  2. Hantar butiran berikut melalui WhatsApp ke 017-8871383:
   1. Gambar jelas seluruh resit bercetak tunggal asal;
   2. Nombor Kad Pengenalan;
   3. Nama penuh seperti Kad Pengenalan;
   4. Alamat e-mel.
  3. Simpan resit asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan dengan butiran resit yang sepadan dengan penyertaan sebagai bukti pembelian (“Bukti Pembelian”).
  4. Para Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan WhatsApp yang diingini tetapi setiap penyertaan mesti disertakan dengan butiran yang diperlukan dan Bukti Pembelian yang berlainan bagi setiap penyertaan.
  5. Para Peserta tidak dibenarkan untuk menghantar lebih daripada satu (1) penyertaan WhatsApp dengan Bukti Pembelian yang sama kepada pihak Penganjur.
  6. Hanya resit-resit bercetak asal dengan butiran produk yang jelas akan diterima. Untuk pembelian dalam talian, ‘order details’ akan diterima hanya sekiranya ia menyatakan bahawa pembelian tersebut sudah dibayar, dihantar dan selesai. Resit-resit yang sukar dibaca, rosak, diubah, disalin semula, diperolehi secara tidak sah, tersalah cetak dan/atau tidak mengandungi maklumat yang diperlukan adalah tidak sah dan tidak akan diterima. Pihak Penganjur mempunyai budi bicara mutlak dan hak untuk membatalkan kelayakan resit-resit tidak sah tersebut.
  7. Peraduan akan bermula pada jam 12:00 pagi dan berakhir pada jam 11:59 malam, sepanjang Tempoh Peraduan.
  8. Memandangkan talian 017-8871383 adalah talian khas yang disediakan oleh Penganjur, tiada perakuan penerimaan akan dihantar oleh Penganjur berkaitan semua penyertaan yang dikemukakan/dihantar oleh Peserta kepada Penganjur melalui WhatsApp. Sebarang pertanyaan/panggilan melalui talian ini tidak akan dilayan.
  9. Pihak Penganjur tidak akan membayar balik kepada Peserta apa-apa caj yang dikenakan untuk menghantar penyertaan, jika ada.
  10. Para Peserta hanya boleh menyertai Peraduan ini melalui telefon bimbit sahaja.
  11. Pihak Penganjur dan syarikat-syarikat yang terlibat dalam Peraduan ini tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan, kegagalan penghantaran dan/atau gangguan mesej WhatsApp dan tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang penggunaan telefon bimbit atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan sepanjang Peraduan ini.
 4. Cara pemilihan pemenang:
  1. Hadiah Utama x 1 dan Hadiah Pertama x 1:
   1. Pemenang Hadiah Utama dan Hadiah Pertama yang layak ditentukan oleh jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan dan dibahagikan dengan 2.5, sebagai contoh, jika terdapat sebanyak 25,001 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 2.5 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah, iaitu 10,000. Maka penyertaan layak ke-10,000 dan ke-20,000 masing-masing akan disenarai pendekkan sebagai pemenang layak Hadiah Utama dan pemenang layak Hadiah Pertama. Jika penyertaan yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan seterusnya yang terdahulu akan menjadi pemenang layak gantian, sebagai contoh, pemenang layak gantian untuk penyertaan layak ke- 10,000 adalah penyertaan layak ke-9,999.
   2. Pemenang layak Hadiah Utama akan dijemput ke Lembah Kelang untuk mengambil bahagian dalam satu acara untuk menentukan sama ada peserta adalah pemenang Hadiah Utama dan jika gagal, peserta akan memenangi Hadiah Pertama dan Hadiah Utama akan dibatalkan. Dalam senario ini, penyertaan ke- 20,000 tidak akan menerima sebarang hadiah. Semua kos perjalanan dan sebarang perbelanjaan dalam menyertai acara ini akan ditanggung oleh peserta.
  2. Hadiah Kedua x 5: Para pemenang Hadiah Kedua yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan dibahagikan dengan 30. Sebagai contoh, jika terdapat sebanyak 25,001 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 30 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 833. Maka penyertaan layak ke-833, ke-1,666, ke-2,499 dan seterusnya akan disenarai pendekkan. Penyertaan pertama, ke-7, ke-13 dan seterusnya yang disenarai pendekkan adalah pemenang Hadiah Kedua yang layak. Sekiranya pemenang layak dibatalkan kelayakannya, penyertaan yang disenarai pendekkan seterusnya akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh, sekiranya penyertaan pertama yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, penyertaan ke-2 yang disenarai pendekkan akan menjadi pemenang gantian. Sekiranya penyertaan ke-7 yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, penyertaan ke-8 yang disenarai pendekkan akan menjadi pemenang gantian.
  3. Hadiah Ketiga x 21: Para pemenang Hadiah Ketiga yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan dibahagikan dengan 126. Sebagai contoh, jika terdapat sebanyak 25,001 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 126 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 198. Maka penyertaan layak ke-198, ke-396, ke-594 dan seterusnya akan disenarai pendekkan. Penyertaan pertama, ke-7, ke-13 dan seterusnya yang disenarai pendekkan adalah pemenang Hadiah Ketiga yang layak. Sekiranya pemenang layak dibatalkan kelayakannya, penyertaan yang disenarai pendekkan seterusnya akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh, sekiranya penyertaan pertama yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, penyertaan ke-2 yang disenarai pendekkan akan menjadi pemenang gantian. Sekiranya penyertaan ke-7 yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, penyertaan ke-8 yang disenarai pendekkan akan menjadi pemenang gantian.
  4. Hadiah Mingguan x 6 Pemenang x 8 Minggu: Para pemenang Hadiah Mingguan yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang Minggu Peraduan dibahagikan dengan 36. Sebagai contoh, jika terdapat sebanyak 3,125 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 36 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 86. Maka penyertaan layak ke-86, ke-172, ke-258 dan seterusnya akan disenarai pendekkan. Penyertaan pertama, ke-7, ke-13 dan seterusnya yang disenarai pendekkan adalah pemenang Hadiah Mingguan yang layak untuk minggu tersebut. Sekiranya pemenang layak dibatalkan kelayakannya, penyertaan yang disenarai pendekkan seterusnya akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh, sekiranya penyertaan pertama yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, penyertaan ke-2 yang disenarai pendekkan akan menjadi pemenang gantian. Sekiranya penyertaan ke-7 yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, penyertaan ke-8 yang disenarai pendekkan akan menjadi pemenang gantian.
  5. Para pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon dan dikehendaki untuk menjawab satu soalan dengan betul sebelum boleh disahkan sebagai pemenang. Sekiranya peserta gagal menjawab soalan dengan betul, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih peserta seterusnya sebagai pemenang. Sekiranya peserta tidak dapat dihubungi pada cubaan pertama, contohnya, tidak menjawab telefon, nombor telefon tiada dalam perkhidmatan, tiada sambungan, dan lain-lain, dua (2) cubaan lain akan dibuat lagi dalam tempoh dua puluh empat (24) jam yang berikutnya selepas cubaan pertama. Sekiranya percubaan-percubaan ini tidak berhasil, pihak Penganjur berhak untuk memilih pemenang layak seterusnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya peserta-peserta tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab.
  6. Para pemenang yang layak dikehendaki menghantar melalui Pos Laju/kurier semua resit bercetak asal (dengan butiran resit yang sepadan dengan semua penyertaan) berserta salinan Kad Pengenalan, alamat surat-menyurat dan butiran bank (untuk hadiah duit Raya) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh pemberitahuan sebagai pengesahan Bukti Pembelian. Sekiranya gagal, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih peserta seterusnya sebagai pemenang. Pihak Penganjur tidak akan menanggung sebarang kos pos yang dibayar oleh pemenang.
 5. Hadiah-hadiah Peraduan:
  1. Hadiah Utama x 1: RM50,000.00 Duit Raya.
  2. Hadiah Pertama x 1: RM10,000.00 Duit Raya.
  3. Hadiah Kedua x 5: RM1,000.00 Duit Raya setiap satu.
  4. Hadiah Ketiga x 21: RM500.00 Duit Raya setiap satu.
  5. Hadiah Mingguan x 48: Cerek La Gourmet Kettle & Tudung Fazura setiap satu.
  6. Setiap peserta hanya layak untuk memenangi satu (1) Hadiah Mingguan dan satu (1) Hadiah Utama, Hadiah Pertama, Hadiah Kedua atau Hadiah Ketiga sahaja sepanjang Tempoh Peraduan.
  7. Semua hadiah tunai (Duit Raya) akan diberikan melalui pemindahan bank terus kepada nombor akaun bank yang diberikan oleh peserta. Hanya akaun-akaun bank peribadi Malaysia yang sah akan diterima. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kegagalan dan pemindahan yang dibuat kepada akaun bank yang salah disebabkan kesilapan peserta dalam memberikan nombor akaun bank yang tidak betul atau tidak sah. Hadiah tunai hanya akan dimasukkan ke dalam bank akaun peserta. Semua akaun pihak ketiga akan ditolak. Pihak Penganjur tidak akan meminta, sama ada melalui e-mel, telefon atau WhatsApp, nombor PIN, kata laluan atau butiran peribadi lain peserta selain daripada yang dinyatakan di sini. Bukti pemindahan bank adalah bukti penerimaan hadiah tunai oleh peserta.
  8. Kesemua hadiah mesti dituntut atas perbelanjaan sendiri dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas Tempoh Peraduan. Hadiah-hadiah yang gagal dituntut akan dilupuskan oleh pihak Penganjur.
  9. Peserta dikehendaki untuk mengemukakan bukti pengenalan diri semasa atau sebelum penuntutan hadiah Peraduan sebagai pengesahan. Bentuk-bentuk bukti pengenalan diri yang diterima oleh pihak Penganjur adalah Kad Pengenalan atau Lesen Memandu. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan peserta/pemenang atas kegagalan dalam mengemukakan bukti pengenalan diri.
  10. Pihak Penganjur berhak atas budibicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa sebarang notis. Semua hadiah tidak boleh ditukar milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar untuk wang tunai atau apa-apa format atas sebarang sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan. Semua hadiah diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya hadiah rosak setelah diterima oleh pemenang.
 6. Semua kos peribadi dan/atau sebarang kos, yuran dan/atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk Peraduan dan untuk menebus hadiah adalah tanggungjawab peserta dan pemenang sepenuhnya.
 7. Para peserta akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan di dalam Peraduan ini dan penggunaan hadiah-hadiah.
 8. Dengan menyertai Peraduan ini, para peserta memberi keizinan untuk memberi maklumat peribadinya dan pihak Penganjur berhak menyiarkan, menggunakan nama dan/atau gambar pemenang serta penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa sebarang bayaran pampasan mahupun pemberitahuan dan setiap peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan ke atas penggunaan penyertaan tersebut oleh pihak Penganjur.
 9. Pihak Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk memberi perkhidmatan-perkhidmatan atau untuk berhubung dengan peserta. Maklumat ini disimpan oleh pihak Penganjur dalam kaedah yang sesuai dengan data tersebut dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan mengemukakan maklumat peribadi peserta, pihak Penganjur menganggap bahawa keizinan telah diberi kepada pihak Penganjur dan/atau agen-agen yang dilantik olehnya untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan promosi yang terkini dan di masa hadapan serta untuk menambahbaikan produk-produk dan perkhidmatannya. Sekiranya peserta memaklumkan pihak Penganjur melalui khidmat pelanggannya di [email protected] bahawa maklumat tersebut tidak patut digunakan sebagai asas untuk hubungan seterusnya, pihak Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat peserta tidak akan diberi atau dikongsi dengan syarikat-syarikat/rakan-rakan lain untuk kegunaan bebas mereka.
 10. Dengan menyertai Peraduan ini, para peserta harus bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat rasmi yang ditetapkan serta segala keputusan pihak Penganjur.
 11. Pihak Penganjur berhak untuk meminda, membatal atau mengubahsuai Terma dan Syarat ini tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu pada bila-bila masa dan para peserta akan terikat dengan perubahan tersebut.
 12. Keputusan pihak Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat dan panggilan tidak akan dilayan.
 1. BOH Ummph! Raya Contest (Contest) will take place from 1st March 2023 to 30th April 2023 (Contest Period). BOH Plantations Sdn, Bhd. (IOrganiser) has the right to shorten or lengthen the contest period without prior notice. Any participation outside the contest period will be automatically forfeited. The contest period will last for eight (8) weeks as per the following.
  1. Week 1: 01 March 2023 – 09 March 2023
  2. Week 2: 10 March 2023 – 16 March 2023
  3. Week 3: 17 March 2023 – 23 March 2023
  4. Week 4: 24 March 2023 – 30 March 2023
  5. Week 5: 31 March 2023 – 06 April 2023
  6. Week 6: 07 April 2023 – 13 April 2023
  7. Week 7: 14 April 2023 – 20 April 2023
  8. Week 8: 21 April 2023 – 30 April 2023
 2. The contest is open to all Malaysian citizens or permanent residents living in Malaysia above the age of 18 (as of 1st March 2023) expect the Organiser’s employees and their family members, partner companies, and / or any related distributors as well marketing & promotion agencies connected to the Organiser.
 3. Participating outlets in this Contest include:
  • All physical outlet stores
  • Respective official online store, official stores in Lazada and Shopee only for:
   1. BOH Malaysia
   2. AEON
   3. Lotus’s
   4. Mydin
 4. How to Participate
  1. Purchase RM20 and above of any participating BOH products in a single receipt at any participating outlet (physical or online) within the Contest Period. One (1) receipt entitles the participant to one (1) entry.
  2. Send the following via WhatsApp to 017-8871383:
   1. A clear photo of the entire single receipt;
   2. NRIC number;
   3. Full name as per NRIC.
   4. Email address
  3. Retain original receipt dated within Contest Period with matching receipt details as per entry as proof of purchase.
  4. Participants may submit as many WhatsApp entries as they wish but each entry must be accompanied by the required details and a separate Proof of Purchase for each entry.
  5. Participants are not allowed to send more than one (1) WhatsApp entry with the same Proof of Purchase to the Organiser.
  6. Only original printed receipts with clear product details will be accepted. For online purchases, ‘order details’ will only be accepted if it states that the purchase has been paid for, shipped and completed. Receipts that are difficult to read, damaged, altered, copied, illegally obtained, misprinted and/or do not contain the required information are invalid and will not be accepted. The Organizer has absolute discretion and the right to disqualify such invalid receipts.
  7. The Contest will start at 12:00 am and end at 11:59 pm, throughout the Contest Period.
  8. Given that 017-8871383 is a dedicated phone line of the Organiser, no acknowledgement/reply message will be sent by the Organiser in respect of all entries submitted/sent by the participants to the Organiser via WhatsApp. Any queries, comments and/or calls coming into this number will not be entertained.
  9. Any incomplete entry, eg, no/incomplete receipt, name, etc, will be disqualified.
  10. The Organizer will not reimburse the Participant for any charges incurred for submitting entries, if any.
  11. Participants can only participate in this Contest via mobile phones only.
  12. The Organizer and the companies involved in this Contest will not be held responsible for any delay, delivery failure and/or interruption of WhatsApp messages and will not be held responsible for any unauthorized use of mobile phones or customer accounts during the Contest.
 5. Winner Selection
  1. GRAND PRIZE x 1 and FIRST PRIZE X 1
   1. The Grand Prize and First Prize winners will be determined by the total number of qualified entries received during the Contest Period divided by 2.5, for example, if the total number of qualified entries is 25,001, then this number will be divided by 2.5 and rounded to the nearest lower whole number which is 10,000. Hence the 10,000th and 20,000th qualified entries will be shortlisted and stand to win the Grand Prize and First Prize respectively. In the event the shortlisted entry is disqualified, the next earlier entry will be the replacement winner, for example, the replacement winner for the 10,000th qualified entry is qualified entry 9,999th.
   2. The eligible Grand Prize winner will be invited to Klang Valley to participate in another event to determine whether the participant is a Grand Prize winner. In the event the eligible Grand Prize winner does not win the Grand Prize, he/she will win the First Prize and the Grand Prize will be forfeited. When this happens, entry 20,000th will not win any prize. All travel costs and personal expenses incurred in participating in the event will be borne by the participant.
  2. SECOND PRIZE x 5: The eligible Second Prize winners will be determined by the total number of qualified entries received during the Contest Period divided by 30. For example, if the total number of qualified entries received is 25,001, then this number will be divided by 30 and rounded to the nearest lower whole number which is 833. Hence the 833rd, 1,666th, 2,499th qualified entries and so on will be shortlisted. The 1st, 7th, 13th shortlisted entries and so on will be the eligible Second Prize winners. If an eligible winner is disqualified, the following shortlisted entry will be the replacement winner, for example, if the 1st shortlisted entry is disqualified, the 2nd shortlisted entry will be the replacement winner. If the 7th shortlisted entry is disqualified, the 8th shortlisted entry will be the replacement winner.
  3. THIRD PRIZE x 21: The eligible Third Prize winners will be determined by the total number of qualified entries received during the Contest Period divided by 126. For example, if the total number of qualified entries received is 25,001, then this number will be divided by 126 and rounded to the nearest lower whole number which is 198. Hence the 198th, 396th, 594th qualified entries and so on will be shortlisted. The 1st, 7th, 13th shortlisted entries and so on will be the eligible Third Prize winners. If an eligible winner is disqualified, the following shortlisted entry will be the replacement winner, for example, if the 1st shortlisted entry is disqualified, the 2nd shortlisted entry will be the replacement winner. If the 7th shortlisted entry is disqualified, the 8th shortlisted entry will be the replacement winner.
  4. WEEKLY PRIZE x 6 WINNERS x 8 WEEKS: The eligible Weekly Prize winners will be determined by the total number of qualified entries received during the Contest Week divided by 36. For example, if the total number of qualified entries received is 3,125, then this number will be divided by 36 and rounded to the nearest lower whole number which is 86. Hence the 86th, 172nd, 258th qualified entries and so on will be shortlisted. The 1st, 7th, 13th shortlisted entries and so on will be the eligible Weekly Prize winners for the week. If an eligible winner is disqualified, the following shortlisted entry will be the replacement winner, for example, if the 1st shortlisted entry is disqualified, the 2nd shortlisted entry will be the replacement winner. If the 7th shortlisted entry is disqualified, the 8th shortlisted entry will be the replacement winner.
  5. Eligible winners will be contacted by phone and required to answer one question correctly before being confirmed as a winner. If the participant fails to answer the question correctly, the Organizer reserves the right to disqualify the participant and select the next participant as the winner. If the participant cannot be contacted on the first attempt, for example, does not answer the phone, phone number is not in service, no connection, etc., two (2) more attempts will be made within the next twenty-four (24) hours after first try. If these attempts are unsuccessful, the Organizer reserves the right to select the next eligible winner. The Organizer will not be responsible if the participants cannot be contacted for any reason.
  6. Eligible winners are required to send by Post Laju/courier all original printed receipts (with receipt details that match all entries) together with a copy of the Identity Card, mailing address and bank details (for Raya money prizes) within three (3) days work after the date of notification as confirmation of Proof of Purchase. In the event of non-compliance, the Organizer reserves the right to disqualify the participant and select an alternate winner. Please note that the Organizer will not be liable for any postage fees incurred by the winner.
 6. Contest Prizes
  1. Grand Prize x 1: RM50,000.00 Duit Raya
  2. First Prize x 1: RM10,000.00 Duit Raya.
  3. Second Prize x 5: RM1,000.00 Duit Raya each.
  4. Third Prize x 21: RM500.00 Duit Raya each.
  5. Weekly Prize x 48: La Gourmet Kettle & Fazura ‘Tudung’ each.
  6. Each participant is only eligible to win one (1) Weekly Prize and one (1) Grand Prize, First Prize, Second Prize or Third Prize only throughout the Contest Period.
  7. All cash prizes (Duit Raya) will be awarded via bank transfer directly to the bank account number provided by the participant. Only valid Malaysian personal bank accounts will be accepted. The Organizer will not be responsible for any failure and transfer made to the wrong bank account due to the participant’s mistake in providing an incorrect or invalid bank account number. Cash prizes will only be deposited into the participant’s bank account. All third party accounts will be rejected. The Organizer will not request, whether by email, phone or WhatsApp, the participant’s PIN number, password or other personal details other than those stated here. Proof of bank transfer is proof of receipt of the cash prize by the participant.
  8. All prizes must be claimed at your own expense within sixty (60) days of the Contest Period. Unclaimed prizes will be forfeited by the Organizer.
  9. Participants are required to present proof of identity during or before claiming the Contest prize as verification. The forms of identity proof accepted by the Organizer are Identity Cards or Driving Licenses. The Organizer reserves the right to disqualify participants/winners for failure to submit proof of identification.
  10. The Organizer reserves the right at its absolute discretion to replace any prize with other prizes of equal value at any time without notice. All prizes are non-transferable, non-refundable and cannot be exchanged for cash or any other format for any reason. Prize values are correct at time of printing. All prizes are given on an ‘as is’ basis. The Organizer will not be responsible if the prize is damaged after being received by the winner.
 7. All personal costs and/or any other costs, fees and/or expenses related to the Contest and to redeem prizes are the sole responsibility of the participants and winners.
 8. Participants will bear full liability and responsibility in the event of any accident, injury, damage or claim as a result of participating in this Contest and using the prizes.
 9. By participating in this Contest, the participants give permission to provide their personal information and the Organizer reserves the right to publish, use the names and/or photos of the winners and their participation for the purposes of publicity, advertising and/or trade without any compensation or notification and each participant is not entitled to make any claim on the use of the participation by the Organizer.
 10. The Organizer collects personally identifiable information to provide services or to contact participants. This information is stored by the Organizer in a method appropriate to the data and used to fulfil the participant’s request. By submitting the participant’s personal information, the Organizer assumes that permission has been given to the Organizer and/or its appointed agents to use this information for current and future marketing and promotional purposes and to improve its products and services. If the participant informs the Organizer through its customer service at [email protected] that the information should not be used as a basis for further contact, the Organizer will respect the participant’s request. Participant information will not be given or shared with other companies/partners for their independent use.
 11. By participating in this Contest, participants must agree to abide by the official Terms and Conditions as well as all decisions of the Organizer.
 12. The Organizer reserves the right to amend, cancel or modify these Terms and Conditions without giving any prior notice at any time and the participants will be bound by such changes.
 13. The decision of the Organizer is final. Any correspondence and calls will not be entertained.

Dear customers, with the Hari Raya celebrations approaching, the team will be taking an extend leave until 15 April 2024. Our operations will resume on 16th April and attend to your order. Thank you for your understanding and Selamat Hari Raya!

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap